Naturlig ventilation

Naturlig ventilation

Frisk luft för ditt inomhusklimat, miljön och din plånbok.
Varför slösa betydande summor pengar varje år på dyr mekanisk ventilation?
Naturlig ventilation utnyttjar naturliga krafter, som vinden och solen, för att ge den ventilation som din byggnad behöver, vilket minskar belastningen inte bara på din plånbok utan även på miljön.

Därför ska du välja naturlig ventilation:

1. Vacker arkitektur

Med automatiserad naturlig ventilation kan du avstå från stora rör- och kanalgenomsläpp som utrymmesförbrukande ventilationsenheter ofta kräver. Naturlig ventilation kräver inte frihängande tak, vilket innebär att du kan öka takhöjden. Dessutom möjliggör naturlig ventilation mer öppenhet och dagsljus genom fönster och andra öppningar i byggnaden.

2. Sänkt energiförbrukning

 Naturventilation och hybridventilation förbrukar mindre energi än ett jämförande mekaniskt ventilationssystem.

3. 100% användning av utrymmet

 Med automatiserad naturlig ventilation kan du utnyttja hela byggnadens golvplatta och höjd, eftersom det inte behövs utrymme för stora aggregat och utrustning. Ett mekaniskt ventilationssystem upptar upp till 6,5% av en byggnadens golvyta jämfört med endast 0,2% för ett naturligt ventilationssystem.

4. Grön profil

Byggnader står för cirka 30-40% av den totala energiförbrukningen. Intelligent naturlig ventilation har mycket låg energiförbrukning och därmed en mycket begränsad koldioxidutsläpp. Om du väljer automatiserad naturlig ventilation kan du spara 24-71% på koldioxidutsläppen jämfört med mekanisk ventilation.

5. Hög användartillfredsställelse

Med en naturlig ventilationslösning från WindowMaster är det enkelt att dela upp din byggnad i olika zoner för att tillgodose flera krav. Användare har alltid möjlighet att åsidosätta den automatiska kontrollen, vilket innebär att systemet alltid ger hög tillfredsställelse. I luftkonditionerade byggnader är endast 50% av passagerarna nöjda. I naturligt ventilerade byggnader är 77% av de boende nöjda med inomhustemperaturen.

6. Mjukt ombyggnad

Med automatiserad naturlig ventilation är det möjligt att etablera ett gott inomhusklimat i exempelvis K-märkta byggnader, utan att behöva bryta igenom väggar och tak för att göra plats för stora ventilationsenheter. Naturlig ventilation är ett uppenbart val om byggnaden har ersatt de gamla fönsterrutorna med nyare. Här kan du enkelt installera manöverdon för naturlig ventilation. En fönstermotor, WMX813 eller WMX814, med yttermått 25x37 mm, hittar du här. Denna kan monteras utanpåliggande eller byggas in i en Schüco eller Wicona aluminiumprofil.

7. Snabb renovering

Renoveringen kan genomföras mycket snabbt, vilket gör att byggnaden passagerare får minimal störning om man väljer naturlig ventilation istället för mekanisk ventilation. Detta kan också göra det möjligt för dig att undvika omlokalisering av byggnadens användare under renovering.

8. Lägre utgifter

Färre och billigare komponenter och byggnadsarbete är några av de bidragande faktorer som gör automatiserad naturlig ventilation det låga alternativet för ett bättre inomhusklimat. Byggnadskostnader för livscykelkostnader (kapitalkostnad, driftskostnad och underhåll) är cirka 5 gånger billigare med naturlig ventilation jämfört med mekanisk ventilation och 2,5 gånger billigare med hybrid / mixed mode ventilation. Vidare finns det en beräknad återbetalning på så lite som ett år eller en genomsnittlig avkastning på investeringar på minst 120% för naturliga ventilations- och blandningssystem på grund av energi-, hälso- och produktivitetsfördelarna. 

9. Minimalt underhåll

Det finns lite arbete att göra när det naturliga ventilationssystemet är installerat. Utan filterbyte och inga smutsiga kanaler som ska rengöras, så kan tid och resurser användas på andra viktiga saker.

10. Bättre inomhusklimat

Studier har visat att personer som bor i byggnader med naturlig ventilation har färre byggrelaterade symtom som huvudvärk och ögonirritation. Det har också visat sig att naturlig ventilation ökar produktiviteten med 3-18% jämfört med mekanisk ventilation och besparingar på hälso kostnader uppgår till 0,8-1,3%. Sjuka hus syndrom symptom kan också minskas med mer än 65% med en naturlig ventilationslösning.

Vill Ni veta mer om naturlig ventilation?

Kontakta oss eller se sortimentet här.

Ring 031-914030 eller e-posta info@beslagskonsult.se


  

 

  

Produktion & design: Webbpartner